Kontakt

Har du noen spørsmål

Ta gjerne kontakt med komiteen eller send oss en mail på:

post@kjerringoydagan.no

I komiteen sitter følgende personer.

Anne Grethe Slåtsve Karlsen  Leder 997 08 623

Lillian Johnsen Innkjøp /Artister 918 57 800

Per Erling Mikalsen Web 905 82 591

Hill-Gunn Jensen Dugnadsansvarlig 907 50 674

Kjell Karlsen Utstilleransvarlig 416 58 241

Tor Even Myrvoll Teknisk 905 87 701

Lise Torrissen Utstilleransvarlig 913 67 997